10 věcí, které potřebujete vědět o paušální dani

12. 1. 2021

Co je paušální daň?

Paušální daň je dobrovolný způsob, jak mohou OSVČ od příštího roku vyřešit daňové a odvodové povinnosti jedinou trvalou platbou. Významně ulehčí od papírování a mnohým přinese i finanční úsporu.

Kdo má nárok na paušální daň?

OSVČ, která není v úpadku, zákonný či dobrovolný plátce DPH, společník veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) či komplementář komanditní společnosti (k.s.). Její příjmy z podnikání nepřesahují 1 milion Kč ročně. Neplynou jí také příjmy ze závislé činnosti a jiné příjmy nezdaněné srážkovou daní nepřesahují 15 tisíc Kč ročně.

Jak oznámení vyplním a co musím doložit?

Dokládat není potřeba nic, pouze vyplnit jednoduché oznámení o vstupu. Tiskopis oznámení je dostupný na finančních úřadech, interaktivní online formulář naleznete na stránce Finanční správy.

Kdy a kde se mohu přihlásit?

Vyplněné oznámení doručíte nejpozději do 11. ledna 2021 vašemu finančnímu úřadu. Buďto datovou schránkou, anebo vlastnoručně podepsané poštou či osobně na podatelně úřadu.

Dostanu informaci o schválení mé žádosti?

Finanční úřad oznámení neschvaluje, pouze vyrozumí ty, u nichž dochází ke zřejmému nesplnění podmínek (např. plátcovství DPH). Posouzení splnění podmínek je primárně na každém.

Co dál musím řešit?

Se zdravotní pojišťovnou ani správou sociálního zabezpečení už nic dalšího neřešíte. Finanční úřad jim všechny informace předá a vy už nemusíte komunikovat se třemi úřady zároveň.

Kolik budu měsíčně platit?

Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč a zahrnuje minimální zdravotní pojistné (2 393 Kč), minimální sociální pojistné navýšené o 15 % (2 976 Kč) a 100 Kč na dani z příjmů.

Kdy jsou paušální zálohy splatné?

Měsíční zálohy jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021 splatná do 22. února. Daň je možné zaplatit i jednorázově na celý rok dopředu.

Vyplatí se mi paušální daň?

Výhodou je úleva od papírování, úspora za účetní služby a minimalizace daňových kontrol. Na druhou stranu již nemůžete uplatňovat slevy na dani a daňová zvýhodnění. Modelovou kalkulaci nabízí naše kalkulačka.

Jak paušální daň ovlivní můj důchod?

Část sociálního pojištění je v paušální platbě zastoupena nejvíce. Jedná se o minimální příspěvek navýšený o 15 %, čímž si většina OSVČ paušální daní fakticky přilepšuje na důchod.